Cărți în bibliotecile penitenciarelor: „Libertate prin lectură”

Cărți în bibliotecile penitenciarelor: „Libertate prin lectură”

Cărți în bibliotecile penitenciarelor: „Libertate prin lectură”

Tema proiectului: Educație prin lectură

Domeniul: educativ

Scopul: Cultivarea interesului pentru lectură în vederea dezvoltării personale, a reintegrării sociale și oferirea unei perspective de viață pentru persoane private de libertate.

Argument:

Proiectul educațional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” și „biblioteca”, de a le aduce în atenția persoanelor private de libertate din penitenciarele din România, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaștere și visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a deținuților spre literatură.

Se dorește prin acest proiect să se găsească modalități și tehnici care să contribuie la stimularea interesului persoanelor private de libertate pentru lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă ușurință dacă bibliotecile reprezintă mediile cele mai potrivite pentru a oferi posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru și parfumul celor care au așternut pe hârtie creațiile lor.

Dorim, de asemenea, prin schimbul real de experiență dintre participanți, să-i convingem pe deținuți de valoarea culturală și spirituală a cărții, să-i determinăm să descopere și să înțeleagă că ele sunt rodul marilor oameni care s-au apropiat de Dumnezeu, că, la urma urmei, pot deveni cei mai fideli prieteni și mentori.

Obiectivele:

  1. Stimularea interesului pentru lectură;
  2. Apropierea persoanelor private de libertate de carte și de cuvântul scris;
  3. Formarea unei atitudini de grijă și respect față de carte;
  4. Îmbunătățirea comunicării orale și stimularea imaginației și creativității;
  5. Dezvoltarea unei perspective de viață în libertate fără infracțiuni.

Impactul proiectului: Creșterea frecvenței bibliotecilor din cadrul penitenciarelor din România și a menținerii într-un sistem de educație de calitate pentru persoanele private de libertate, prin discurs motivațional pentru a lectura cărțile care sunt deja în bibliotecă și noile cărțile donate. Conștientizarea necesității unei educații adecvate prin lectură, pentru o schimbare reală a vieții. Astfel, persoanele ce au greșit în trecut în societate vor deveni cetățeni integrați în societatea contemporană, fără a mai comite infracțiuni.

Diseminare:

Diseminarea de susţinere a inovării lecturii în penitenciare cu persoane private de libertate prin:

  • Fotografii realizate în timpul vizitei, după completarea declarației de acceptare de către toți participanții.
  • Informații prezentate pe website-ul asociației / ANP: www.fightforfreedom.ro/; www.anp.gov.ro/

Anticiparea REZULTATELOR:

– Un program modern, atractiv, flexibil și adaptat nevoilor persoanelor private de libertate;

– Creșterea motivației, pentru lectură, în rândul deținuților și creșterea timpului de lectură;

– Deținuți mai comunicativi, cu o prezență mult îmbunătățită la activitățile educaționale din cadrul penitenciarului și cu un comportament adecvat;

– Persoane care la momentul liberării vor fi mult mai bine pregătite pentru viață, pentru a face față activităților din viața de zi cu zi;

– Persoane care să fie motivate să-și întemeieze o familie sau să-și reabiliteze relația cu familia existentă.

– Persoane liberate care se vor integra, mai facil, în societate prin căutarea unui loc de muncă, prin dezvoltarea unor relații constructive cu ceilalți cetățeni și prin îndeplinirea îndatoririlor cetățenești – în perspectivă prin oferirea posibilității de a veni la Centrul de Incluziune Creștin „A doua șansă” ce este în curs de pregătire de către Asociația „Fight for Freedom” în localitatea Verești, județul Suceava.

– Persoane reabilitate din punct de vedere moral, spiritual, care se vor adapta cu ușurință condițiilor de viață după liberare.

Detalii proiect

Leave a Reply